E-mail

info.ltmab@gmail.com

info

Vi forslar bort virket.

Miniskotare

Miniskotare i Värmland

Vi väljer att använda oss utav Alstor i vårat arbete!

En Alstor 840 Pro är en multifunktionell maskin som är utformad för att underlätta arbetet i skogen. Maskinen är tuff nog att klara av tuffa terrängförhållanden samtidigt som den också är försiktig nog att inte skada värdefulla träd. Här är några av de främsta skälen till varför du bör överväga att använda en Alstor 840 Pro vid arbete med skog:

Multifunktionalitet: Alstor 840 Pro kan användas för en mängd olika skogarbeten, inklusive att avverka, kapa, transportera och stapla stockar. Detta gör det möjligt för användaren att spara tid och pengar genom att ha en enda maskin som kan utföra flera uppgifter.

Lätthet: Alstor 840 Pro är lätt att manövrera, även i krävande terräng, vilket gör det möjligt för användaren att arbeta i skogar som tidigare varit svåra att nå.

Hög kapacitet: Alstor 840 Pro har en stor kapacitet som gör att den kan hantera stora mängder träd med stor effektivitet. Dess kapacitet innebär också att arbetsdagen blir mer produktiv eftersom fler träd kan hanteras per dag.

Miljövänlighet: Alstor 840 Pro är utformad för att minimera skador på skogens miljö samtidigt som den är effektiv på att hantera träd. Maskinen drar nytta av effektiva bränsle- och energiteknologier som gör att den har låg miljöpåverkan.

Effektivitet: Alstor 840 Pro är utformad för att använda minimalt med energi, vilket gör att den är både effektiv och kostnadseffektiv. Detta beror på att maskinen har en hög grad av automation som hjälper till att minimera ineffektivitet.

Miniskotaren är bra att använda när man arbetar på känslig mark med trånga och känsliga utrymmen. Klarar små och stora jobb!

E-mail

info.ltmab@gmail.com

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret eller kontakta oss på e-post eller via telefon. Vi återkopplar snarast!

E-mail

info.ltmab@gmail.com